EGURALDIA
99
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
apur bat. un poco
badaezpada. por si acaso
... baino lehenago. antes de ...
bero(tu), berotzen, berotuko. calentar
bero. calor / hotz. frío
eguerdirako. para el mediodía

eguraldi. tiempo atmosférico
ekaitz. tormenta
elur. nieve

eraman, eramaten, eramango. llevar
euri. lluvia
haize. viento
jantz(i), janzten, jantziko. vestir(se)

kazkabar. granizo
zirimiri.
sirimiri, lluv
ia suave
Lotu zutabeak
Gramatika

 

Eguraldia

Bero / Fresko / Hotz ....... dago ( hace ...)
Euria / Elurra / Zirimiria / Kazkabarra .....da / ari du ( llueve, nieva ...)
Ekaitza / Euria / Elurra .... dakar (va a ....) Haizea dabil (hace viento)

Atertu du. (ha escampado)
Ateri da / dago (no llueve)

...

 
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE