UDAL KONTUAK
97
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

Eskabidea

Izen-abizenaK
NAN:
Helbidea:

Herria:
Telefonoa:

(Nori)

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

Azalpena...........................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Eskaria .............................................
........................................................
........................................................

Eskatutakoa onartuko duzuelakoan,
agur.
(Herria eta eguna) .............................

 

Hiztegia
eskabide. solicitud
eskatzaile. peticionario/a
azalpen. explicación; asunto
aste. semana

konponketa. arreglo
has(i), hasten hasiko. empezar / amaitu. terminar
espaloi. acera
arrisku. peligro
bertatik. por tal sitio

eskari. petición
lehenbailehen. cuanto antes
eskatutakoa onartu. aceptar lo pedido
....(e)lakoan. esperando que...
-nean. cuándo
lehenbailehen. cuánto antes
nagusi.mayor


Aurrekoaren erantzunak
1.b
2.a
3.b
4.b


Hieroglifikoa
Alkateak: al ('la' alderantziz) + kateak (cadenas)

   
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE