UDAL KONTUAK
95
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

... eta abar. etcétera
aldizkari. revista
arau. norma, regla
azterketa-garai. época de examen
bete, betetzen, beteko. cumplir; llenar eskatzaile. peticionario/a
harreragile. recepcionista

hil. mes
jaiotegun. fecha de nacimiento
langabetu. parado/a
langile. trabajador/a
mailegu-zerbitzu. servicio de prˇstamo nortasun-agiria. documento de identidad onar(tu), onartzen, onartuko. aceptar
sinadura. firma
zera ... . ...lo siguienteGramatika
biblioteca municipal
udal-liburutegia 


carnet de socio
bazkide-txartela 


servicio
de préstamo
mailegu-zerbitzua...
Bete ezazu udal-liburutegiko bazkide-txartela zeure datuekin
Rellena con tus datos el carnet de socio para la biblioteca municipal

Eskatzailea

Izen-abizenak

Nortasun-agiria (NAN)

Helbidea

Herria

Telefonoa

Gizonezkoa Emakumezkoa
Langabetua
Langilea
Etxekoandrea / Etxekogizona
Ikaslea
Jubilatua
Besterik .........

Udal-liburutegiko bazkide-txartela egin nahi dut, liburu, aldizkari, disko, bideo eta abar erabiltzeko. Mailegu-zerbitzuko arauak onartu eta beteko ditut. ....... n, ...............(e)ko ................aren.....(e)an.

Eskatzailearen sinadura

 
Aurrekoaren erantzunak

1. Zabalburu plazako 3. zenbakian, atarian (egin dute)
2. 20:00etan / Zortzietan (hasi dute) 3. Igogailua jartzea eta tramiteak aurrera eramatea (erabaki dute)
4. 21:15ean / Bederatziak eta laurdenetan (amaitu dute).

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE