UDAL KONTUAK
92
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

auzo-etxe. centro cívico
errolda. empadronamiento
eska(tu), eskatzen, eskatuko. pedir etxebizitza-mota. tipo de vivienda
helbide. lugar de residencia,dirección
jaiotegun. fecha de nacimiento
jaioterri.
lugar de nacimiento
kiroldegi. polideportivo
txartel. tarjeta
udal. ayuntamiento (institución)
udalerri. municipio
udaletxe. ayuntamiento (casa consistorial) ziurtagiri. certificado


 

Gramatika

ZERTARAKO?

Kiroldegiko txartela egiteko
Kiroldegiko txartelerako
Kiroldegirako


 

 

Iruneren erroldaren ziurtagirian 3 datu txarto daude. Zeintzuk?
En el certificado de empadronamiento de Irune hay tres datos erróneos. ¿Cuáles?

ERROLDAREN ZIURTAGIRA
Udal honetako erroldan, dato hauek agertzen dira

Etxebizitza-mota

Helbidea Zenbakia Blokea
Txaleta Madariaga kalea 018  
Eskailera Pisua Atea  
  02 C  

Izen-abizenak

Sexua Jaioteguna Jaioterria
Irune Peña Zabala E 1994.09.15 Bilbo. Bizkaia
Nazionalitatea Alta-eguna Zertarako

Espainia
30.598.721

Udalerrian
1984.09.15

Helbidean
1984.09.15

Liburutegirako

Bilbon, 2002ko aprilaren 29 an.

1.........................................................................................................
2.........................................................................................................
3
.........................................................................................................

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE