OSASUNA
89
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
albaitari. veterinario
albaitariarenera. al veterinario
amai(tu), amaitzen, amaituko. terminar amaitu egin zait. amaitu zait intensivo
apur batean. un rato, un momento
arkakuso. pulga
ederki: ederto eraman, eramaten, eramango. llevar
eska(tu), eskatzen, eskatuko. pedir
ixaron, itxaroten, itxarongo. esperar
jar(ri), jartzen, jarriko. poner; colocar
kutxa. caja
laster. pronto, enseguida
txerto. vacuna
Hautatu aukera zuzena: a, b edo c
Elige la opción correcta: a, b ó c
1.
a) Aitorrek e
txera eraman du txakurra.
b) Albaitariaren txakurra Aitorrekin dago.
c) Aitorrek txakurra albaitariarenera eraman du.

2.
a) Albaitariak Laguni txertoak jarriko dizkio.
b) Aitorrek albaitariari txertoak jarriko dizkio.
c) Albaitariak ez dio txertorik jarriko Laguni.

3.
a) Albaitariak botika behar du.
b) Arkakusoei amaitu egin zaie botika.
c) Aitorrek botika eskatu dio albaitariari.

 

Gramatika
ZERTARA etorri/joan/...?
(¿a qué...?)
Txertoak jartzera etorri naiz.
Botika erostera joan da.
...

 

Aurrekoaren erantzunak

1.f
2.e (edo 2.d)
3.d
4.g
5.c
6.a

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE