OSASUNA
85
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

belarri. oreja
bihurritu. torcedura, esguince
burutik beherako. constipado
doministiku. estornudo
ez arduratu. no te preocupes
eztul. tos
gaixorik
. (estar) enfermo/a
gaixotasun. enfermedad
galde(tu), galdetzen, galdetuko.
preguntar
ken(du), kentzen, kenduko. quitar(se)
larri. grave
medikuarenera. al méd
ico
min. dolor
sorbalda. hombro

uzker, puzker. pedo
zintz egin. sonarse la nariz

Txistea

Biopsia

Asun gaixorik dabil, gaixotasuna ez da larria,baina medikuak biopsia egiteko esan dio.
Asun oso andre despistatua da,sartu da ospitalera eta galdetu du informazioan:- Autopsia egin behar didate; nora joan behar dut?

 

Lou minak eta gaixotasunak irudiko gorputz atalekin
Une cada dolencia con la parte del cuerpo que le corresponde

0. Eztula
1. Burutik beherakoa
2. Buruko mina
3. Bihurritua
4. Belarriko mina
5. Lunbagoa
6. Sorbaldako mina

Gramatika
Onomatopeiak (hotsak)
Tuju-tuju! (eztula)
Aiii! (mina)
Atxisss! (doministikua)
Zintz! (zintz egiteko)
Purrut! / Parrat! (uzkerra)
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE