ETXEKO KONPONKETAK
81
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Lotu zutabeak
Gramatika

...eta. (puesto que/ ya que...)

Instalazioa konpondu behar dute, zahartuta daukate eta.
Bonbilla berriro erre da, instalazioa zaharra da eta.
...


Aurrekoaren erantzunak

1. Gezurra
2. Gezurra
3. Gezurra
4. Egia
5. Egia

 

Hiztegia

alda(tu), aldatzen, aldatuko. cambiar
begiratua eman. echar una mirada
berriro. de nuevo
bider. veces

bihar bertan. mañana mismo
bota, botatzen, botako. echar
dakite. (ellos/as) saben
elektrikari. electricista

erre, erretzen, erreko. quemar(se), fundir(se)
etengailu. interruptor
konpon(du), konpontzen,
konponduko.
arreglar
oso. entero/a, completo/a

txinparta. chispa
zahar(tu), zahartzen, zahartuko. hacerse
viejo

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE