ETXEKO KONPONKETAK
80
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

ate. puerta
atze. la parte trasera
begiratu egingo dugu: 'begiratuko
dugu'
intensivo
ea zer den. a ver qué es
hodi. tubería; tubo

horma. pared
komun. cuarto de baño
konpon(du), konpontzen, konponduko. arreglar
kontura(tu), konturatzen, konturatuko. darse cuenta

Jarri 'egia' edo 'gezurra'

0. Mantxa atean dago. (Gezurra)

1. Mantxak hiru egun ditu. ( ............ )

2. Mantxa komunean dago. ( ............ )

3. Amaiak konponduko du komuneko hodia.
( ............ )

4. Amaiak eta iturginak komunean begiratuko dute. ( ............ )

5. Iturginak konponduko du arazoa.
( .............)

 

Gramatika

NON?

hemen (aquí)

hor (ahí)

han (allí)

horma honetan
(en esta pared)
horma horretan
(en esa pared)

horma hartan
(en aquella pared)

 

Aurrekoaren erantzunak
1. 'Iturrino iturginak' (da).
2. Imanolek (dauka).
3. Ur-mantxa handia (agertu zaie).
4. Arratsaldean (joan daiteke).

5.
Amaia (izango da).

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE