IKASKETAK
77
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Aurrekoaren erantzunak

1. dizugu
2. dezakezu
3. ditzakezu
4. dituzu

 

Hieroglifikoa
Zuzenbidea (oker ez, zuzen+bidea 'camino')
Asteko gramtika

Orain / Laster / ...

Gero / ...

lortu
hitz egin
egin
ikusi

...

 

nahi

behar

lortu
hitz egin
egin
ikusi
...

nahi izango

behar izango

beharko
...

NOR (poder)

NOR (zer)- NORK (poder)

(ni)
(hura)
(
gu)
(zu)
(zuek)
(haiek)

joan
irten
naiteke
daiteke
gaitezke
zaitezke
zaitezkete
daitezke

(nik)
(hark)
(guk)
(zuk)
(zuek)

(haiek)

 

ikas(i)
egin
erabil(i)
atzera(tu)
ikus(i)
...
dezaket / ditzaket
dezake /ditzake
dezakegu/ditzakegu
dezakezu / ditzakezu
dezakezue / ditzakezue
dezakete / ditzakete

Zer eskatu ... ?

Ikasleek freskagarrien makina eskatu dute.
Ikasleek freskagarrien makina jartzea eskatu dute.

Guk baloi berria
k eskatu ditugu.
Guk baloi berriak erostea eskatu dugu.

 

ZERTARAKO?

-TEKO
egin, egiteko
itxi, ixteko
utzi, uzteko
ikasi, ikasteko
...

-TZEKO
ordaindu, ordaintzeko
deitu, deitzeko
ireki, irekitzeko

...

Aula multimedia
Multimedia-gela

Profesor de Derecho
Zuzenbide-irakaslea

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE