IKASKETAK
76
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
agurtzen zaitut. te saludo.
eta abar. etc.
berezi. especial
bestalde. por otro lado
besterik gabe. sin otro particular
bidal(i), bidaltzen, bidaliko. enviar
erabil(i), erabiltzen, erabiliko. utilizar
erakunde. institución, organismo
gabe. sin
honen bidez. por medio de este/a/o
laster. enseguida
liburutegi. biblioteca
lor(tu), lortzen, lortuko. conseguir
ordain(du), ordaintzen, ordainduko. pagar
txanpon. Moneda
...zein... . tanto ... como ...
Hieroglifikoa

Zer ikasten du Irune Peñak?

 

Jarri hitzok ondoko gutuneko hutsuneetan.
Coloca las siguientes palabras en los espacios de la carta

dituzu, dezakezu, ditzakezu, dizugu

Aurrekoaren erantzunak

1.a
2.e
3.b
4.d

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE