IKASKETAK
74
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

alda (tu), aldatzen, aldatuko. cambiar
-z ardura(tu), arduratzen, arduratuko.

encargarse de, responsabilizarse de

azken. último/a
ea .... a ver
eman, ematen, emango. dar
ireki, irekitzen, irekiko. abrir
itxi, ixten, itxiko. cerrar

kontu. cuenta
ordainketa.pa
oso. entero/a
utz(i), uzten, utziko. dejar
zenbaki.
número

 

Aurrekoaren erantzunak

1. Gezurra
2. Egia
3. Gezurra
4. Egia

 

Erantzun galderei

0. Zertarako aldatu nahi duzu bankuko kontua? (Azken ordainketa egin)
Azken ordainketa egiteko (aldatu nahi dut).

1. Zertarako deitu du Imanolek unibertsitateko
administraziora? (Bankuko kontua aldatu)

................................................................

2. Zertarako eskatu diote Imanoli kontuaren
zenbakia?
(Azken ordainketa kobratu)

.................................................................

3. Zertarako nahi dituzte 20 digituak?
(Zenbaki osoa eduki)

................................................................

4. Zertarako da unibertsitateko administrazioa?
(Diru kontuez arduratu)

................................................................

Gramatika

ZERTARAKO?

-TEKO
egin, egiteko
itxi, ixteko
utzi, uzteko
ikasi, ikasteko
...

-TZEKO
ordaindu,
ordaintzeko
deitu, deitzeko
ireki, irekitzeko

...
 
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE