ITALIA
70
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

 

 

Kanta

Adio Euskal Herriari
Gazte-gaztetatikan
herritik kanpora,
estranjeri aldean
pasa det denbora.
Egia, alde guztietan
toki onak badira,
bainan, bihotzak dio:
'Zoaz Euskal Herrira'.
Nahiz dela Italia
oro bat Frantzia,
bitan nik bilatu det
anitz malizia ...
Ikusten badet ere,
nik Mundu Berria,
beti maitatuko det
nik Euskal Herria.

Hitzak eta musika:
Jose Maria Iparragirre


Hiztegia
adio: agur
anitz: asko
bainan: baina
bihotz. corazón
bila(tu), bilatzen, bilatuko. encontrar; buscar
det:dut
dio. (él/ella) dice
ikusten badet ere. aunque veo
maita(tu), maitatzen, maitatuko. amar
nahiz dala ... oro bat ... . tanto ...como ...
toki. lugar
zoaz: joan zaitez

 

Asteko g ramatika

NONDIK?

NORA?

Florentziatik
Milanetik
...
kaletik
kaleetatik
...
batetik
...

Florentziara
Milanera
...
kalera
kaleetara
...
batera
...
eskuinetara jo
ezkerretara jo
...


ZELAN?, NOLA?

hegazkinez
autobusez
oinez
...
autoz
bizikletaz
...


NOR (zer)-NORK(inperatiboa)


(zuk)

(zuek)


egin
irakur(ri)
ikus(i)
idatz(i)
zabal(du)
gogora(tu)
...

(bat/batzuk)


ezazu/ itzazu
ezazue/itzazu
e

NOR (inperatiboa)

 

(zu)
(zuek)

joan
etor(ri)
jesar(ri)
jaiki
...


zaitez
zaitezte

Lehen/...

Orain/ ... Egunero/ ...

Gero/ ...

heldu gara
ikusi dugu
bidali die

 

daukat
dakit
dago
gabiltza
ari...
nahi duzu
nahiago
dugu
behar dute
bizi naiz

...

heltzen gara
ikusten dugu
bidaltzen die

helduko gara
ikusiko dugu
bidaliko die
...


Oraintxe / ...

NOR (zer)

NOR (zer) - NORK

IZAN
naiz
da
gara
zara
zarete
dira

EGON
nago
dago
gaude
zaude
zaudet
daude
IBILI
nabil
dabil
gabiltza
zabiltza
zabiltzate
dabiltza
EDUKI
dau(z)kat
dau(z)ka
dau(z)kagu
dau(z)kazu
dau(z)kazue
dau(z)kate

JAKIN
dakit
daki
dakigu
dakizu
dakizue
dakite

 

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE