EITALIA
67
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
aditz. verbo
bidal(i), bidaltzen, bidaliko. enviar
dei(tu), deitzen, deituko. llamar
dorre. torre
erreuma. reuma
esaldi. frase
ipin(i), ipintzen, ipiniko. poner
irakur(ri), irakurtzen, irakurriko. leer
labur. corto/a
mezu. mensaje
zutik. de pie, en pie
Telefonoko mezua aitite Juanek bidali du.Esaldia laburrak dira. Ipini aditza

0. Pisan gaude. Oso polita da.
1. Primeran ................. Dena ondo.
2. Dorrea zutik ................ Erreuma txarto.
3. Bihar Erromara ............... ................ .
4. Igandean deituko ................... Zuek zelan ..................?

Gramatika

NOR (zer) -NORK (inperoatiboa)


(zuk)

(zuek)


irakur(ri)
egin
...

bat/ batzuk
ezazu/ itzazu

ezazue/itzazue

 

Aurrekoaren erantzunak

b) Via del Moro kaletik abiatu eta bigarren kalean ezkerretara jo behar dute.

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE