BANKUAK ETA KUTXAK
63
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Aurrekoarem erantzunak

1. Internet-en (lor dezakegu) / ek-kontuan (lor dezakegu).
2. Bezeroentzat (da).
3. Eragiketa guztiak (egin ditzakegu).
4. Leku guztietatik (egin ditzakegu).
5. Bai (ireki dezakegu).
6. Opari praktiko-praktikoa (egingo digute).

 

 
Asteko gramatika

ZERTARAKO? (Para qué)

-TEKO
-TZEKO

jakin
esan
...
erosi
ikusi
...
utzi
...
itxi
...

jakiteko
esaeko

erosteko
ikusteko
...
uzteko
...
ixteko

kargatu
hartu
...
eduki
ireki
...

zabaldu

...
eskaini
...

kargatzeko
hartzeko


edukitzeko
irekitzeko

zabaltzeko

eskaintzeko

NOR (zer)

NORI
NORK

 


DI (zki)


- t/da
 -
o-
-gu-
-zu-
-zue
-e-


t
-
gu
zu
zue
e


NOR (zer)-NORK (poder)

(nik)
(hark)
(guk)
(zuk)
(zuek)
(haiek)


egin
eduki
...
ordain(du)
gasta(tu)
eros(i)
eskain(i)
...

...dezaket/ ditzaket
...dezake/ ditzake
...dezakegu/ ditzakegu
...dezakezu/ ditzakezu
...dezakezue/ditzakezue
...dezakete/ ditzakete

ZEIN? (cuál/es), ZEINTZUK? (cuáles)

Zein da ...?
Zein dira ...?
Zeintzuk dira ...?


Zein tresna ...?
Zein intere ...?
Zein banku ...?
...


NOR (zer)-NORK

dut / ditut
du /ditu
dugu /
ditugu
duzu / dituzu
duzue / dituzue
dute / dituzte

 

 
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE