ARROPA
56
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

Aurrekoaren erantzunak
Testa: Markazalea zara?

Puntuak
1. a: 2 puntu, b: puntu 1, c: 3 puntu
2. a: 1,Ęb: 2, c: 3
3. a. 3, b. 1, c. 2
4. a: 1, b: 2, c: 3
5. a: 2, b: 1, c: 3
6. a: 2, b: 3, c: 1

 

Hiztegia
behar-beharrezko. imprescindible
gehiegi. demasiado/a
itxura. apariencia
menpean.
bajo el dominio
zuhur. sensato/a, prudente

 

Emaitza

6-8 puntu
Ez zara markazalea. Oso praktikoa zara,
arropa guztia aprobetxatzen duzu,
eta behar-beharrezkoa bakarrik erosten duzu.
 

9-14 puntu
Batzuetan markari begiratzen diozu.
Zuhurra zara arropa erosteko, baina batzuetan
gehiegi erosten duzu.
 

15-18 puntu
Oso markazalea zara, izenen menpean bizi zara.
Itxurari bai, baina diruari ere
begiratu beharko diozu. 
Asteko gramatika

ZERTAN?, ZER EGITEN?

plantxan
plantxatzen
garbigailua jartzen
arropa eskegitzen
...

irakatsi
ikasi
...

 

ZELAKOA(K)?,NOLAKOA(K)?
(konparatiboa)

ZELAN?, NOLA?

handia(k)
handiagoa(k)
(más grande(s))

...
txikia(k)
txikiagoa(k) (más pequeño/a(s))
...

handi
handiago
(más grande(s))

...
txiki
txikiago (más pequeño/a(s))
...

 

NOR?

NOR(zer)-NORI

NOR(zer)-NORK

naiz
da
gara
zara
zarete

dira
 

zait /zaizkit
zaio
/zaizkio
zaigu /zaizkigu

zaizu / zaizkizu
zaizue /
zaizkizue
zaie / zaizkie

dut / ditut
du /ditu
dugu /
ditugu
duzu / dituzu
duzue / dituzue
dute / dituzte

 

NOR (zer)

NORI (niri, ...) NORK (nik, ...)

 

DI
(bat)
--------
DIZKI-
(batzuk)


t/da
 
o
gu
zu
zue
e


t
-
gu
zu
zue
e

 

   
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE