ARROPA
53
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia Vocabulario

alkandora. camisa
beltz. negro/a
berdin. igual
hobeto. mejor
ilun. oscuro/a
jantzi, janzten, jantziko. vestir(se)
loredun. floreado/a
bmedida, talla
nire ustez ... en mi opinión ...
tira...! ¡vaya...!, ¡bueno ...!
urdin. azul
utzi, uzten, utziko. dejar
zabal. ancho/a
zale. aficionado/a
zuri. blanco/a

Aukeratu erantzun egokia
Elige la respuesta adecuada

1. Zelako prakak gustatzen zaizkie rock-zaleei?
a) estuak b) zabalak

2. Zelako alkandorak gustatzen zaizkie hippyei? a) loredunak b) ilunak

3. Zelako arropa gustazten zaie punk-zaleei? a) zuria b) beltza

4. Zelako arropa nahiago dute rap-zaleek?
a) estua b) zabala

5. Zelako arropa janzten dute exekutiboek?
a) formala b) kirol-arropa

eta zuri ... zelako arropa gustatzen zaizu?

Gramatika

NOR (zer) - NORI

(niri) ... zait / zaizkit
(hari) ... zaio / zaizkio
(guri) ... zaigu
/ zaizkigu
(zuri) ... zaizu / zaizkizu
(zuei) ... zaizue /zaizkizue
(haiei) ... zaie/zaizkieZELAKO(A)(K)?

Zelakoa da?
Zelakoak dira?

Zelako arropa erosi duzu?
Zelako prakak gustatzen zaizkie?

 

Aurrekoaren erantzunak

1. Txikia (da)
2. Txiki (daukazu)
3. Estua (da)
4. Estu (daukazu)

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE