ARROPA
52
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
arropa-denda. tienda de ropa
ekarri, ekartzen, ekarriko. traer
estu. estrecho/a
gona. falda
ondo, txarto... eman. sentar bien, mal ... una prenda
prakak. pantalón
Aurrekoaren erantzunak

0. Zelakoak dira prakak? (handi)
Handiak (dira).

Zelan dauzkat? (handi)
Handi (dauzkazu).

1. Zelakoa da jertsea? (txiki)

...............................................

2. Zelan daukat jertsea? (txiki)

................................................

3. Zelakoa da gona? (estu)

.................................................

4. Zelan daukat gona? (estu)

.................................................

 

Gramatika

ZELAKOA(K)?, NOLAKOA(K)?

ZELAN?, NOLA?

handia(k)
handiagoa(k)
(más grande(s))

...
txikia(k)
txikiagoa(k) (más pequeño/a(s))
...

handi
handiago
(más grande(s))

...
txiki
txikiago (más pequeño/a(s))
...

 

 

 

Aurrekoaren erantzunak

1. Praka berriak (erosi ditu)
2. Aitorrek (behar du)
3. Ez (ez ditu behar)
4. Bai (hilaren hasieran gaude eta)

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE