EROSKETA
46
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia Vocabulario

berri. nuevo/a
... eta biok. ... y yo
ez izan horren xuhurra! ¡no seas tan agarrado! garbigailu. lavadora
garesti. caro/a
hozkailu. frigorífico
merke. barato/a
nahiago (izan). preferir
pentsatu, pentsatzen, pentsatuko. pensar

Bete hutsuneak zeure datuekin

0. DVDa: 240 euro; Telebista: 530 euro.
DVDa merkeagoa da.


1. Hozkailua: 570 euro; Garbigailua: 410 euro. Hozkailua............................................

2. Audio-kasetak: 1,2 euro; Bideo-kasetak: 2,8 euro. Audio-kasetak......................................

3. Irrati-kaseta: 35 euro; Compact-disca: 62 euro. Irratikaseta..........................................

4. Fax-ak: 270 euro; Telefonoak: 90 euro.
Fax-ak ..................................................

 

Gramatika

ZELAKOAK (K)? (konparatiboa)

garestia
garestiagoa (más caro/a)
garestiak
garestiagoak (más caros/as)

merkea
merkeagoa (más barato/a)
merkeak
merkeagoak (más baratos/as)
...

Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior

1. Ez dut biltegian begiratuko.
2. Ez dut apalean aurkitu.
3. Ez dute denda horretan aurkitu.
4. Ez dugu denda txikietan erosten.
5. Ez ditugu oinetako-dendan erosiko.

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE