KALEAN
42
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Asteko gramatika

Lehen /...

Orain /...

Egunero /...

Gero /...

eduki dugu
ibilizara
...
egin dute
jaiki da
...
daukagu
zabiltza
...
egiten ari dira
jaikitzen ari da
...
edukitzen dugu
dugu
ibiltzen zara
...
egiten
jaikitzen da
...
edukiko dugu
ibiliko
zara
...
egingo dute

jaikiko da

...

Zer ordu da?

Zer ordutan?

 (11:05) Hamaikak eta bost dira.
(12:10) Hamabiak eta hamar dira.
(12:35) Ordu bata hogeita bost gutxiago dira.
(13:40) Ordu biak hogei gutxiago dira
.

Hamaikak eta bostean.
Hamabiak eta hamarrean.
Ordu bata hogeita bost gutxiagotan.
Ordu biak hogei gutxiagotan
.

 

 

Zer ordutatik? (¿de qué hora?)

Zer ordutara (arte)? (¿a qué hora?)

(16:00etatik)
lauretatik


(09:30etik)
bederatzi eta erdietatik

(20:00etara)
zortzietara (arte)
zortziak arte

(13:30era)
ordu bat eta erdietara (arte)

ordu bat eta erdiak arte

 

NONDIK?

NORANTZ?

NORA?

Bilbotik
Eibarretik
...
etxetik

komunetik
...

Bilborantz
Eibarrerantz
..
etxerantz
komunerantz
...

Bilbora
Eibarrera
...
etxera
komunera
....

 

ZELAKOAK?
(cmo, de qué tipo)

ZELAN?
(cómo, de qué manera)

garestia
merkea
...
handia
berria

 

garesti
merke
...
berrituta
...

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE