KALEAN
39
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia Vocabulario
arte. hasta ... (de tiempo)
afaldu, afaltzen, afalduko. cenar
besterik? ¿algo más?

ogi. pan

okindegi. panadería
zabalik. abierto/a/os/as
Lotu dendetako karteltxoak eta itzulpenak
Une los carteles de las tiendas con sus traducciones
Gramatika

Zer ordutatik?
(¿de qué hora?)

Zer ordutara (arte)? (¿a qué hora?)


(16:00etatik)
lauretatik

(09:30etik)
bederatzi eta erdietatik


(20:00etara)
zortzietara (arte)

zortziak arte

(13:30era)
ordu bat eta erdietara (arte)

ordu bat eta erdiak arte

 

 

Aurrekoaren erantzunak

Moiua plazara (heldu da)

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE