KALEAN
38
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

Gure laguna Zabalburu plazan dago.
Udaletxerantz abiatu da oinez Hurtado de Amezaga kaletik,
baina bigarren kalean ezkerretara jo du
eta zuen-zuen hiru kale zeharkatu ditu.
Nora heldu da gure laguna?.....................

 

 

Hiztegia
abiatu, abiatzen, abiatuko. dirigirse hacia aurre. la parte de delante
barkatu! Áperdona!
bigarren. segundo/a
eskuin. derecha/o
ez horregatik! Áde nada!
ezker. izquierda/o
hurrengo. siguiente
jarraitu, jarraitzen, jarraituko. seguir
laster. enseguida
-ra jo: -ra joan
udaletxe. ayuntamiento (casa consistorial) zeharkatu. cruzar
zuzen-zuzen. recto/a
Aurrekoaren erantzunak

1. Hamabiak eta hamar (dira).
Hamabiak eta hamarrean (etorriko da autobusa).

2. Ordu biak eta hogeita bost (dira).
Ordu biak eta hogeita bostean (irtengo da trena).

3. Laurak hogeita bost gutxiago (dira).
Laurak hogeita bost gutxiagotan (helduko da trena).

Gramatika

NONDIK? (desde dónde)

NORANTZ? (hacia dónde)

NORA? (a dónde)

udaletxetik
kaletik
...
aurretik

udaletxerantz
kalerantz
...
aurrerantz

 

udaletxera
kalera
...

aurrera
...
ezkerretara jo
eskuinetara jo

 

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE