KALEAN
37
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia

denda. tienda
etorri, etortzen, etorriko. venir
heldu, heltzen, helduko. llegar
heldu, heltzen, helduko. llegar
irten, irteten, irtengo. salir
itxi, ixten, itxiko. cerrar
kale. calle
lasai. tranquilo/aGramatika

Zer ordu da?
(11:20) Hamaikak eta hogei dira
(12:40) Ordu bata hogei gutxiago dira

Zer ordutan ...?
(11:20) Hamaikak eta hogeian ...
(12:40) Ordu bata hogei gutxiagotan ...

Erantzun galderei

0. Zer ordu da? (19:05)
Zazpiak eta bost (dira).
Zer ordutan irtengo da autobusa? (19:05) Zazpiak eta bostean (irtengo da).

1. Zer ordu da? (12:10)

...........................................................

Zer ordutan etorriko da autobusa? (12:10)

...........................................................

2. Zer ordu da? (14:25)

...........................................................

Zer ordutan irtengo da trena? (14:25)
...........................................................

3. Zer ordu da? (15:35)

...........................................................

Zer ordutan helduko da trena? (15:35)

............................................................

 

Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
1. (1d, 2c, 3b, 4a)
2. (1, 5, 3, 2, 6, 4)
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE