KALEAN
36
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia Vocabulario

aspaldi(an). hace tiempo
aspaldiko! ¡cuánto tiempo sin verte!
denak. todos/as
ea ba. a ver pues
eguraldi. tiempo (atmosférico)
ei. según parece
kale. calle
sekulako. muy grande; terrible, ...
zaparrada.chaparrón
zer moduz?: zelan zabiltza?

Ordenatu igogailukoelkarrizketa hau.
Ordena la siguiente conversación

(1) -Egun on!

( ) -Baina asteburuan ona egingo ei du.

( ) -Bai, sekulako zaparrada.

( ) -Bihar arte! Agur!

( ) -Egun on! Eguraldi txarra gaur, ezta?

( ) -Ea ba ... Bihar arte!

 

Gramatika

Lotu agurrak
Une estos saludos con sus respuestas habituales

1.1 Zelan zabiltzate?

1.2 Nola zaude, Jon?

1.3 Aupa mutilok!

1.4 Egun on, jauna!

a.Baita zuri ere!

b. Kaixo laguna!

c. Kili-kolo nabil aspaldian.

d.Gu ederto, eta zuek?

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE