TABERNA
35
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia Vocabulario
kolko:golko. pecho, seno
txaparroti: txaparro.pequeño, rechoncho
biboti: bibote. bigote
haretxeek: haiexek, haiek
ei. según parece
dauke: daukate
preso tximinoia. borrachera

 

Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
Bakailaoa tomateagaz

Prestaketan, txarto dago: 40-45 minutuz utziko dugu sutan

Ondo dago: 10-15 minutuz utziko dugu sutan

 

 

 

Kanta/Canción

Bat, bat, bat

Bat, bat, bat
bart errondan ibili; (BIR)
bi, bi, bi
ez naiz ondo ibili; (BIR)
hiru, hiru, hiru,
kolkoa bete diru; (BIR)
lau, lau, lau,
sardina bakalau.

Anteron txaparrotia,
Singerren bibotia,
Haretxeek ei dauke, ei dauke
preso tximinoia.

 

Gramatika

Lehen /...

Egunero /...

Gero /...

hartu
ordaindu
egon
etorri

 

hartzen
ordaintzen
egoten
etortzen

 

hartuko
ordainduko
egongo
etorriko

 

 

Zenbat ...? 1,2,3,4 ...

Singularra

Plurala

Zenbat kafesne?
kafesne bat
kafesne bi / bi kafesne
hiru tipula
pote bat piper
pote bat
tomate frijitu
...

 

kafesnea
tipula
piperra
tomate frijitu
...

 

kafesneak
tipulak
piperrak

patara frujituak
....


NON?

Singularra Plurala

mahai honetan
mahai horretan
mahai hartan

 

mahai hauetan
mahai horietan

mahai haietan

 

NORENTZAT?
( ¿para quién?)

Irunerentzat
Aitorrentzat
...
birentzat (para dos)
bientzat (para los/las dos)
denontzat (para todos/as)
...

 

NOREKIN?, NOGAZ? (con quién)

Amaiarekin
Imanolekin
...
lagunarekin
lagunekin
...

Amaiagaz
Imanolegaz
...
lagunagaz
lagunakaz
...

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE