TABERNA
33
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia Vocabulario

bagoaz...? ¿vamos ...?
baietz. que sí / ezetz. que no
esaiezu. díles
...ezta? ... no?

galdetu, galdetzen, galdetuko. preguntar
goazen! ¡vamos!
jakina! ¡por supuesto!
lehenago. antes de

nahi (izan). querer
txateatu. chatear

Erantzun ondoko galderei.
Responde a las siguientes preguntas

0. Nora joan dira Aitor eta laguna?
Ziberkafera (joan dira).

1. Nogaz txateatu dute Aitorrek eta bere
lagunak?

.............................................................

2. Nora joan nahi dute Gasteizko lagunek?

...............................................................

3. Aitorrek eta bere lagunak joan nahi dute
partidura?

.................................................................

4. Zer egin behar dute Aitorrek eta lagunak
partidura joateko?

.................................................................

 

Gramatika

NOREKIN?, NOGAZ? (con quién)

Amaiarekin
Imanolekin
...
lagunarekin
lagunekin
...

Amaiagaz
Imanolegaz
...
lagunagaz
lagunakaz
...

Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior

1/5/2/674/3

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE