TABERNA
30
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

Lotu hitzak eta marrazkiak.
Une las palabras con los dibujos

Hiztegia

ebaki. cortado
kafesne. café con leche
laurogei. ochenta
ogitarteko. bocadillo
pote. bote
ur. agua
zenbat? ¿cuánto/a/os/as?Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
1. Lehen hiru txikito hartu ditut.
2. Orain arte zure zain egon gara.
3.
Ni batzuetan etortzen naiz berandu.
4. Zuek lehen ordaindu duzue 'Kaixo' tabernan?
5.. Lagunek ez dute hurrengo tabernan ordainduko.
6
. Nik gosaria beti hartu eta gero ordaintzen dut. 

 

Gramatika

Zenbat ...?
1,2,3,4 ...

Singularra

Plurala

Zenbat kafesne?
kafesne bat
kafesne bi / bi kafesne
hiru kafesne
lau kafesne
...

 

kafesnea
ebakia
bolloa

...

 

kafesneak
ebakiak
bolloak


....

 

 
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE