TABERNA
29
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia Vocabulario

...eta gero. después de ...
bai zera! ¡qué va!
batzuetan. a veces
beharbada. quizá
beti. siempre
bilbotar. bilbaino
egun. día
hotz. frío
hurrengo. siguiente, próximo/a
orain arte. hasta ahora
ordainduta. (estar) pagado/a
zure zain. esperándote

Azpimarratu aditz zuzena
Subraya la forma verbal correcta

0. Gero txikitoa hartu / hartzen / hartuko dut.

1. Lehen hiru txikito hartu / hartzen / hartuko ditut.

2. Orain arte zure zain egon / egoten / egongo gara.

3. Ni batzuetan etorri / etortzen / etorriko naiz berandu.

4. Zuek lehen ordaindu / ordaintzen / ordainduko duzue 'Kaixo' tabernan?

5. Lagunek ez dute hurrengo tabernan ordaindu / ordaintzen / ordainduko.

6. Nik gosaria beti hartu eta gero ordaindu / ordaintzen / ordainduko dut.

 

Gramatika

Lehen/...

Egunero/....

Gero/...

hartu
egon
etorri
ordaindu

 

hartzen
egoten
etortzen
ordaintzen

hartuko
egongo
etorriko

ordainduko

 

 
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE