AISIA
28
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

 

 

Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
1. 10 km (daude).
2. Bai (badago).

3.
Elbarrientzat (dago egokitua).
4.
2 kilometrotara (dago).

5.
Ez (ez dago El puerto auzoan)
Ahoskatzeko ohar nagusiak (III)
Notas aclaratorias sobre pronunciación

'x'
Es un sonido 'semejante al del inglés 'sh' en 'sheriff', o 'ch' francés en 'chanson':
kaixo [kai-sho]

 'tx'
Se pronuncia en un sólo sonido y es prácticamente igual a la 'ch' castellana:
txirrindularia [chi-rrin-du-la-ri-a]
txakurra [cha-ku-rra]

 

Asteko gramatika

Lehen /...

Orain/...

Egunero/...

Gero /...

 

jaiki da
ikusi du

 

 

jaikitzen ari da
ikusten ari da

 

jaikitzen
daikusten du

 

jaikiko da
ikusiko du

NORENTZAT?

semearentzat
gurasoentzat...
 

 

NONDIK?

NORA?

Hernanitik
Eibarretik
...
baserritik
baserrietatik
...

Donostiara
Irunera
....
etxera
etxeetara
...

 

NORI?

NOR (zer)-NORI

Iruneri
Aitorri
...
amari
gurasoei
...

 

niri 
hari

guri
zuri
zuei
haiei

...zait
...
zaio
... zaigu

... zaizu
... zaizue
... zaie


 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE