AISIA
27
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

URI baserria

- Helbidea
Osinaga auzoa
20120 hernani-Gipuzkoa
Telef. 943.123.456
Donostiatik 10 Km-tara
E-maila: uri@euskalnet.net

- Ezaugarriak
-4 gela bikoitz bainugelarekin
- Gosaltzeko jantokia
- Elbarrientzat egokitua

- Prezioak (BEZ barne)
Gela bikoitza, 38 euro
Umearentzako ohea, 8 euro

Gosaria, 3 euro

 

 

Hiztegia Vocabulario

auzo. barrio
BEZ. IVA
bikoitz. doble
egokitu. acondicionado
elbarri. minusválido
errepide. carretera
ezaugarri. caracter’stica
gosaldu, gosaltzen, gosalduko. desayunar helbide. dirección
jantoki. comedor

Bete hutsuneak zeure datuekin
0. Non dago Uri baserria?
Hernanin (dago).

1. Zenbat kilometro daude baserritik Donostiara?

...................................................

2. Baserrian badago gosaltzeko
jantokirik?


...................................................

3. Norentzat dago egokitua baserria?

...................................................

4. Gasolindegitik zenbat kilometrotara
dago baserria?


...................................................

5. Karabel gasolindegia El puerto auzoan
dago?

...................................................
Gramatika

NONDIK?
(Desde dónde)

NORA?
(A dónde)

Hernanitik
Eibarretik
...
baserritik
baserrietatik
...

 

Donostiara
Irunera
...
baserrira
baserrietara
...

 

Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
1. Bai (badago)
2. Ez (ez dago telefonorik geletan)
3.
Bai (badago)
4. Ez (ez dago bideorik geletan)

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE