LANA
21
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior


Ahoskatzeko ohar nagusiak (II)
Notas aclaratorias sobre pronunciación
ts
Este sonido no existe en castellano.
Es similar a una 's' precedida de 't',
y se pronuncia en un solo sonido :
atsegina (agradable) ¼[a-tse-gi-na]

tz
Este sonido tampoco existe en castellano y al igual que el anterior se pronunciaÊ en un solo sonido, con la punta de la lengua tocando detr‡s de los dientes superiores y solt‡ndola despuŽs:
Itziar ¼ [I-tzi-ar] nortzuk ¼ [nor-tzuk]
 

Asteko gramatika
ZELAN? / NOLA?
(¿cómo?, ¿de qué modo?)
arretaz
ordenagailuz
idatzita
taldeka / binaka / hirunaka
txukun
garbi
zikin
ondo
txarto

...

 

NOR(zer) NORI
(niri, ...)
NORK
(nik, ...)
DI
(bat)


-------------
DIZKI
(batzuk)

T/DA*
O
GU
ZU
ZUE
E

T
-
GU
ZU
ZUE
TE

Adibidez:
'Zuk guri prakak erosi dizkiguzu'
'Guk zuri liburua erosi dizugu'
'Koldok niri erlojua erosi dit'
'Lagunek niri erlojua erosi didate'
(*Oharra: -t- + kontsonantea > -da- (niri); didazu, didazue, didate ...)

NOR

izan
bizi (izan)
egon
ibili
joan
etorri
heldu
jaiki
...

naiz
da
gara
zara
zarete
dira


NOR(zer)-NORK

 
(bat / batzuk)

egin
nahi (izan)
behar (izan)
entzun
ikusi
eduki
hartu
erosi
...

dut
du
dugu
duzu
duzue
dute

ditut
ditu
ditugu
dituzu

dituzue
dituzte

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE