LANA
19
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia/ Vocabulario
atera, ateratzen, aterako. sacar
atsedenaldi. recreo, descanso
examen

bilera. reunión
DBH.
ESO (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza;Enseñanza Secundaria Obligatoria) deitu, deitzen, deituko. llamar
eskola. escuela; clase
geratu, geratzen, geratuko. quedar(se)
gogorarazi, gogorarazten, gogoraraziko. hacer recordar
hitz egin. hablar
loba. sobrino/a
sarrera. entrada
txosten. informe
zuzendari.
director/a 

Laburtu Imanolen zereginak agenda
Resume los quehaceres de Imanol en la agenda

09:00

………………………………………………………………………………

11:30

………………………………………………………………………………

16:00

…………………………………………………………………………………

18:30

…………………………………………………………………………………

20:30

…………………………………………………………………………………

Gramatika

NOR(zer) - NORI-NORK

berak hari (bat) ..........................dio
berak hari (batzuk) ................ dizkio

 

 

 

Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior

1. Aseguru etxekoek (niri) datuak eskatu dizkidate.
2. Nik (zuri) asegurua egingo dizut.

3. Zuk (niri) datuak eman behar dizkidazu.
4. Nik (zuri) aseguruaren datuak hartuko dizkizut.
5. Zuk (niri) kolpea eman didazu.

 
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE