LANA
18
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 

escuchar lección

imprimir ficha
 
Hiztegia/ Vocabulario

arratsalde on!. buenas tardes
atzetik. por detrás
ea. a ver
eman, ematen, emango. dar
eskatu, eskatzen, eskatuko. pedir
geldi. quieto/a, parado/a
izan, izaten, izango. ser
kolpe. golpe

Aukeratu aditz zuzena
Elige el verbo correcto
0. Gaur goizean (niri) atzetik kolpea eman
didate / dizkidate.

1. Aseguru etxekoek (niri) datuak eskatu
didate /dizkidate.

2. Nik (zuri) asegurua egingo dizut /dizkizut.

3. Zuk (niri) datuak eman behar didazu / dizkidazu.

4. Nik (zuri) aseguruaren datuak hartuko dizut / dizkizut.

5. Zuk (niri) kolpea eman didazu / dizkidazu.
 
Gramatika
NOR (zer)-NORI-NORK

nik zuri (bat)
nik zuri (batzuk)
...

zuk niri (bat)
zuk niri (batzuk)
...

eurek niri (bat)
eurek niri (batzuk)

...dizut
...dizkizut


...diddazu
...dikidazu

...didate
...dizkidate
Aurrekoaren erantzunak/
Respuestas de la ficha anterior

1. Nik zure datu pertsonalak behar ditut.
2. Zuk etxearen eta kotxearen aseguruak egin nahi dituzu.
3. Guk zure polizaren zenbakia behar dugu.
4. Bezeroak ez du bizitza-asegurua egingo.
5. Zuek aseguru berriak egin behar dituzue.

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE