LANA
17
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia/ Vocabulario

auto. coche
badaukazu ...? ¿tienes...?
batzuk. algunos/as
beste. otro/a
bezero. cliente
bizitza. vida
hor. ahí
mesedez. por favor
orduan. entonces
zenbaki. número

 

Aukeratu aditz zuzena
Elige el verbo correcto

0. Nik etxearen asegurua egin nahi dut / ditut.
1. Nik zure datu pertsonalak behar dut / ditut.
2. Zuk etxearen eta kotxearen aseguruak egin nahi duzu / dituzu.
3. Guk zure polizaren zenbakia behar dugu / ditugu.
4. Bezeroak ez du / ditu bizitza-asegurua egingo.
5. Zuek aseguru berriak egin behar duzue / dituzue.

 

Gramatika

NOR (zer) NORK

bat

batzuk

dut
du
dugu
duzu
duzue
dute

 ditut
ditu
ditugu
dituzu
dituzue
dituzte

Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior
1. Amaia bideogelan dago.
2. Amaiak bideoa behar du.
3. Garbiñek ezin du bideoa grabatu.
4. Garbiñe Amaiarekin dabil lanean.
5. Albertok egingo du bideoaren kopia.

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE