LANA
16
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia/ Vocabulario
ba. pues
biharko. para mañana
ederto. muy bien, estupendo
egingo didazu. me haces
ezin dut. no puedo
grabatuko dizu. te lo grabará
honen. de este/a/o

jakina! ¡por supuesto!
mesede. favor
nahi (izan).querer


Gramatika

NOR

NOR - NORK

izan, egon, ibili, joan, etorri, heldu, jaiki, bizi (izan)...

egin, grabatu, entzun, idatzi, ikusi, eduki, hartu, garbitu, gosaldu, bazkaldu, afaldu, amaitu, deitu, erosi, nahi (izan), behar (izan) ...


ni..........naiz
hura......da
gu..........gara
zu..........zara
zue........zarete
haiek......dira


nik ............dut/ditut
hark ..........du/ditu
guk ...........dugu/ditugu
zuk ...........duzu/dituzu
zuek .........duzu/dituzue
haiek ........dute/dituzte

 

 

Azpimarratu hitz zuzena.
Subraya la respuesta correcta.

0. Amaia / Amaiak lanera joan da.
1. Amaia / Amaiak bideogelan dago.
2. Amaia / Amaiak bideoa behar du.
3. Garbi–e / Garbiñek ezin du bideoa grabatu.
4. Garbi–e / Garbiñek Amaiarekin dabil lanean.
5. Alberto / Albertok egingo du bideoaren kopia.Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior

1.1 Lana (entregatu behar dute)
1.2 Ordenagailuz idatzita (entregatu behar dut)
1.3 Txukun (idatzi behar dute)
1.4 Bai (taldeka: binaka edo hirunaka)

2.1d / 2.2a / 2.3c / 2.4b

 

 

 

 
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE