ETXEAN
14
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Gurutzegrama/ Crucigrama
Hiztegia

aurrean. delante
eskuin. derecha
estu. estrecho/a
...eta guzti. …y todo
ezkerrean. en el lado izquierdo
leiho. ventana
luze. largo/a
ondoan. al lado
zabal. amplio/a, ancho/a
irabiagailu. batidora
hozkailu. frigorífico
labe. horno

 


Kanta/Canción

Ikusten duzu goizean
Ikusten duzu goizean,
argia hasten denean,
menditto baten gainean,
etxe ttipitto aintzin xuri bat,
lau haitzondoren erdian,
xakur xuri bat atean,
iturriño bat aldean:
han bizi naiz ni bakean.

Jean Baptiste Elizanburu

 

Asteko gramatika / Gramática de la semana

NOIZ?

EDUKI

lehen
orain
gero
gaur
bihar
egunero
goizean
arratsaldean
entzun eta gero
... denea

dau(z)kat
dau(z)ka
dau(z)kagu
dau(z)kazu
dau(z)kazue
dau(z)kate

 

ZERTARAKO?

-TEKO
ikusi, ikusteko entzun, entzuteko...
-TZEKO
prestatu, prestatzeko irabiatu, irabiatzeko hartu, hartzeko erre, erretzeko...

 
Lehen /...

Orain/...

Egunero/ ...

Gero/...

egon naiz
eduki dut

heldu naiz
ikusi dut

...
...

nago
daukat

...
...

egon behar dut
egin behar dut

egoten naiz
edukitzen dut

heltzen naiz
ikusten dut

...
...

egongo naiz
edukiko dut

helduko naiz
ikusiko dut

...
...


 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE