UDAKO OPORRAK
131
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Entzun CD eta jarri 'X' dagokien laukitxoetan.
Escucha el CD y señaa con una 'X' las casillas correspondientes
Gramatika

NORA joan?
(¿a dónde?)

ZERTARA joan?
( ¿a qué?)

Hondartzara joaten dira
Eguzkia hartzera joaten dira
Hondartzara eguzkia hartzera joaten dira

Jaietara joaten dira
Ondo pasatzera joaten dira
Jaietara ondo pasatzera joaten dira

 


Aurrekoaren erantzunak
(1) baietz, (2) direla, (3) dagoela, (4) daukaten, (5) baietz

 


 

 

Hiztegia

bazterrak. rincones, lugares
behin. una vez
biek bietara. mano a mano
dei(tu), deitzen, deituko. llamar
ekitaldi. actuación, espectáculo
eman, ematen, emango. pasar (el tiempo)
inguru. alrededor
irten, irteten, irtengo. salir
irudi(tu), iruditzen, irudituko. parecer, opinar
jai. fiesta
lagun(du), laguntzen, lagunduko. acompañar
leku. sitio; lugar
nagusi. mayor
nahiago (izan). preferir
txipiroitan joan. ir por chipirones
urpean ibil(i). bucear
-zale. aficionado/a a

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE