ETXEAN
13
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia/ Vocabulario

berri. nuevo/a; noticia
egongela. sala de estar
erabili, erabiltzen, erabiliko. utilizar
erre, erretzen, erreko. asar; quemar
eta abar. etcétera
garbitu, garbitzen, garbituko. limpiar, lavar
hauts. polvo
hotz. frío
irabiatu, irabiatzen, irabiatuko.
batir (la comida)
irudi. imagen
jaki. alimento, comestible
janari. comida
logela. habitación
oilasko. pollo
sarrera. entrada

0satu gurutzegrama etxeko aparatuak jarrita
Completa el crucigrama con nombres de electrodomésticos

 
Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior

1. Zazpietan (jaikitzen naiz)
2. Ordu bietan (bazkaltzen dut)
3. Bost eta erdietan (amaitzen dut lana)

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE