ETXEAN
12
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia/ Vocabulario

amaitu, amaitzen, amaituko. terminar
argazki. fotografía
berriro. de nuevo, otra vez
deitu, deitzen, deituko. llamar
deituko dizugu. te llamaremos
entzun, entzuten, entzungo. oir
gero arte. hasta luego
horrela. así, de ese modo
inor ez. nadie
mezu. mensaje
oporrak. vacaciones
utzi, uzten, utziko. dejar

Begiratu erlojuei eta idatzi zer ordutan...
Observa los relojes y escribe a qué hora...

 

 

Gramatika

ORDUAK (las horas)

Zer ordu da?
(¿Qué hora es?)

Zer ordutan?
(¿A qué hora?)

bederatziak dira
bederatzi eta erdiak dira
ordu bata da
ordu bat eta erdiak dira

 

bederatzietan...
bederatzi eta erdietan

ordu batean...
ordu bat eta erdietan

 

NOIZ? (cuándo)

orain
lehen
gero
bihar
gauean
entzun eta gero
bederatzietan

 

Orain jarri erantzungailua euskaraz
Ahora pon tu contestador en euskera


...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

 

Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior

1. Institutuan (dauka).
2. Irune (joan da liburutegira).
3. Bezeroekin (egon behar du Imanolek).
4. Afaria (egin behar du)

 

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE