ARABA
119
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
abia(tu), abiatzen, abiatuko. dirigirse hacia
lo. sueño
lo egin. dormir
mando. mulo/a
masusta. mora, zarzamora
peria: feria: azoka. mercado
txuntxurrun. palabra de afecto
Kanta
Loa-loa

Loa-loa txuntxurrun berde,
loa-loa, masusta,
aita gurea Gasteizen da,
ama mandoan hartuta. (bir) 

Loa-loa...Loa-loa...
Aita gurea abiatu da
Bitoriako perira (bir)

Loa-loa...

(Herriko lo-kanta)
Asteko gramatika

NOLAKO(A)(K)?

(konparatiboak)

garrantzitsua(k)
garrantzitsuagoa(k)
garrantzitsuena(k)


handia(k)
handiagoa(k)
handiena(k)

(importante/s)
(más importante/s)
(el/la/lo más importante,
los/las más importantes)

(grande/s)
(más grande/s)
(el/la/lo más grande,
los/las más grandes)
...

 

Afaria prestatuko dizuegu.
Afari ederra prestatuko dizuegu.
...
Pastelak eramango ditugu.
Pastel goxoak eramango ditugu
.
...

NORI? NON? NOIZ?

NOIZKOA(K)?
(¿De cuándo?)

lehengusuari
lehengusinari
senarrari
emazteari
...

lehengusuei
lehengusinei
lehengusu-lehengusinei
senarrei
emazteei

...

Amurrion
Lagranen
...
hiriburuan, herrian
...
hiriburuetan, herrietan
...
herri batzuetan
...
herri horietan
...

 

abuztuan
irailean
...

apirilaren 27an
uztailaren 25ean
Santiago egunean
...
egun batzuetan

...
egun horietan
...
ospatzen dituztenean

...

abuztukoa(k) 
irailekoa(k)
...
apirilaren 27koa(k)
uztailaren 25ekoa(k)
Santiago egunekoa(k)

...
egun batzuetakoa(k)
...
egun horietakoa(k)

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE