ARABA
113
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
aspaldiko partez. desde hace tiempo
asteburu. fin de semana
baietz. que sí
erantzun, erantzuten, erantzungo. responder herri. pueblo
izen. nombre
jaso, jasotzen, jasoko. recibir
lehengusina. prima
lehengusu. primo
lehengusu-lehengusinak. primos (primos y primas)
opari. regalo
zein? cul?
Lotu Arabako herri hauen izenak
Gramatika

NORI?

lehengusuari (bat)
lehengusinari (bat)

lehengusuei (batzuk)
lehengusinei (batzuk)
lehengusu-lehengusinei (batzuk)

 

 

 

Hieroglifikoa

Zein da herri hori?

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE