ETXEAN
11
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia Vocabulario

... arte. hasta... (para indicar tiempo)
bestela. si no
bezero. cliente
bilera. reunión
egin dezakezu. puedes hacer
frijitu, frijitzen, frijituko. freir
heldu, heltzen, helduko. llegar
irakurri, irakurtzen, irakurriko. leer
ohar. nota, anotación
okela. carne (para comer)
sukalde. cocina

Erantzun galdera hauei
Responde a las preguntas

0. Norena da oharra?
Aitarena (da).

 1.Non dauka amak bilera?

......................................

2. Nor joan da liburutegira?

......................................

 3. Norekin egon behar du Imanolek arratsaldean?

......................................

 4. Zer egin behar du Aitorrek?

......................................

 
Gramatika

Lehen /...

Egunero /...

Gero /...

 
heldu naiz
(he llegado)

 ikusi dut
(he visto)

 
heltzen naiz
(suelo llegar)

 ikusten dut
(suelo ver)

 
helduko naiz
(llegaré)

ikusiko dut (veré)

 

Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior

1. Guk gaur ez dugu telebista ikusi, baina egunero ikusten dugu.

2. Imanol zazpi eta erdietan jaikitzen da egunero, baina gaur zortzietan jaiki da.

3. Irunek gaur etxekoekin gosaldu du, baina gehienetan ez du etxekoekin gosaltzen.

4. Gaur Imanol metroz joan da lanera, baina eguraldia ona denean oinez joaten da.

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE