AMAIARN URTEAK
109
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
begira! ¡mira! ¡fíjate!
bihar. ma–ana
erakuts(i), erakusten, erakutsiko. mostrar erloju-denda. relojería
esan, esaten, esango. decir
horixe. ese/o/a mismo/a
irudi(tu), iruditzen, irudituko. parecer, creer saltzaile. vendedor/a
Bete hutsuneak beheko hitzekin
direla, dio, zaiola, dutela, dizkio, direla

Irune erloju-dendan sartu da eta saltzaileariĘbihar amaren urteak (0) direla esan dio, eta erlojua erostea pentsatu (1) .............. Andreak erloju batzuk erakutsi (2) ................ Amaiari, eta Irunek oso politak (3) ............... esan dio.
Erloju bat seinalatu eta amari gustatuko (4) ................. iruditu zaio, eta horixe erosiko (5) .............. .
Gramatika

Iruditu / Esan / Uste (izan) /... ... -la (que...)

Niri iruditzen zait ...
Saltzaileari esan dio...
Zuk uste duzu ...
...

 

...-la
...-la
...-la

 

Aurrekoaren erantzunak

1. DVDa (erosi nahi du).
2. Ona / berria / modernoa (nahi du).
3. Ondo / zineman bezala (ikusi nahi dituzte). 4. 725 E / Zazpiehun eta hogeita bost euro (balio du).
5. Ez (ez da oso garestia).

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE