AMAIARN URTEAK
108
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
anplifikagailu. amplificador
balio (izan). valer
... bezala. como
... bozgorailu. altavoz
elektronika-denda. tienda de electrónica entzun, entzuten, entzungo. oir
... eta guzti. con .... y todo
ezinezko. imposible
garesti. caro/a
ikus(i), ikusten, ikusiko. ver
mota. tipo, clase
nahi (izan). querer
zein? ¿cuál?, ¡cuáles?
Erantzun galdera

0. Non dago Imanol?
Elektronika-dendan (dago).

1. Zer erosi nahi du Imanolek?

.............................................................

2. Nolako DVDa nahi du Imanolek?

.............................................................

3. Nola ikusi nahi dituzte filmak
Imanolek-eta?

..............................................................

4. Zenbat balio du DVDak?

.............................................................

5. DVDa garestia da?

.............................................................

Gramatika

NOLAKO(A)(K)?
(¿cómo?, ¿de qué clase?)

NOLA?
(¿cómo?, ¿de qué modo?)

 
ezinezkoa
ona
garestia
...

 

 
ondo
zineman bezala
...

 

Aurrekoaren erantzunak

1. zaiola
2. dizkio
3. diola
4. zaizkiola
5. dizkiola

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE