AMAIARN URTEAK
107
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
erloju. reloj
eros(i), erosten, erosiko. comprar
esan, esaten, esango. decir
larrosa. rosa
lore-sorta. ramo de flores
opari(tu), oparitzen, oparituko. regalar
opari. regalo
uste (izan). creer, pensar, opinar
zein ...? ¿qué...?; ¿cuál?, ¿cuáles?

 

Aurrekoaren erantzunak
Respuestas de la ficha anterior

1. Nik uste dut amari oparia asko gustatuko zaiola.
2. Guk pentsatu dugu bion artean erosiko diogula oparia.
3. Aitak esan du amari pelikulak ondo ikustea gustatzen zaiola.
4. Aitak esan digu DVDa erosiko diola amari.

 

Jarri hitz zuzena hutsuneetan, behekoen artean aukeratuta
Pon la palabra correcta en los espacios, eligiendo entre los siguientes

zaio, zaiola, zaizkio, zaizkiola, dio, diola, diote, diotela, dizkio, dizkiola

0. Aitorrek eta Irunek oparia egingo diote amari.
1. Irunek erlojua gustatuko ............ uste du. 2. Aitorrek pelikula batzuk oparitu nahi .............. amari.
3. Irunek lore-sorta ere erosi nahi ............ esan du.
4. Irunek esan du amari larrosa gorriak gustatzen ............... .

5. Aitorrek uste du aitak erosiko ............ larrosak amari.

 

Gramatika

Uste (izan) / Esan / ... ...-la (que...)

 NOR

NOR-NORI

NOR-NORK

NOR-NORI-NORK

naizela
dela
garela
zarela
zaretela
direla

 

zaidala
zaiola
zaigula
...

dudala
duela
dugula
...

didala
diola
digula
...

 

 

 
 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE