EGURALDIA
102
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia
alda(tu), aldatzen, aldatuko. cambiar
aldrebes. enrevesado/a
argazki. fotografía

auzoko. vecino/a
azter(tu), aztertzen, aztertuko. examinar
baso. bosque
bira eman. dar la vuelta
egoera. situación
etengabe. sin parar, sin descanso
eurite. periodo de lluvias
geruza. capa
hainbeste ... . tanto/a ...
hobeto. mejor
horixe! ¡éso mismo!

igogailu. ascensor...
izeneko.
de nombre
...ke. humo
kutsadura. contaminación
Lur. Tierra (planeta)
negu. invierno
negutegi. invernadero

udaberri. primavera
zain(du), zaintzen, zainduko. cuidar
zulo. agujero
 
Jarri ondoko hitzak albistean.
Sitúa en esta noticia las siguientes palabras.

ditu, da, dio, dugu, digu

'Envisat' satelitea

Europako proiektua izan da 'Envisat' izeneko satelitea. Sateliteak ordu eta erdian bira ematen (1) ............ Lurrari, eta argazkiak etengabe ateratzen ibiltzen (2) ...............

Satelite honek klimari buruzko informazioa ematen (3) .............. egunero. Negutegi-efektua, ozeanoen eta baso tropikalen egoera, ozonoko geruzaren zuloa, euriteak eta abar aztertzen (4) ........... .

Datu asko dauzkagu eta edukiko ditugu, baina guk hobeto zainduko (5) ............. geure Lur maitea?

Gramatika

Lehen/...

Orain/ ...

Egunero/...

Gero / ...

izan da
eduki dugu
...

 

daukagu
...

ibiltzen da
ematen dugu
aztertzen dugu

edukiko dugu
zainduko dugu
...

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE