ETXEAN
10
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 
Hiztegia/ Vocabulario

ala? ¿Ah, pero...?, ¿Acaso...?
askotan. muchas veces, a menudo
batzuetan. algunas veces
bere. su (de él, de ella)
denean. cuando es, cuando hace
egunero. todos los días
etxeko. de casa
gehienetan. la mayoría de las veces
gela. habitación
ikusi, ikusten, ikusiko. ver
izen. nombre
lehen. antes

Bete hutsuneak.
Completa los espacios.

0. Ama orain ordenagailuan dabil;askotan (ibili) ibiltzen da.

1. Guk gaur ez dugu telebista ikusi, baina egunero (ikusi) ............dugu.

2. Imanol zazpi eta erdietan jaikitzen da egunero,baina gaur zortzietan (jaiki) ............ da. 

3. Irunek gaur etxekoekin gosaldu du,baina gehienetan ez du etxekoekin (gosaldu) ............

4Gaur Imanol metroz joan da lanera,baina eguraldia ona denean oinez (joan) ............ da.

Aurrekoaren erantzunak.
Respuestas de la ficha anterior.

Bederatzietan hasten naiz lanean,
eta ordu bat eta erdietan itzultzen naiz etxera. Irunerekin bazkaltzen dut.

Bazkaldu eta gero, berriro joaten naiz bulegora. Hiru eta erdietatik sei eta erdietara egiten dut lan arratsaldez; bulegoan bertan egoten naiz, eta batzuetan, bezeroekin hitz egiten dut kanpoan.

Gauean etxera itzuli eta denok afaltzen dugu elkarrekin.

Gramatika

Lehen /...

Egunero / Askotan /...

hartu dut
(lo he cogido / lo he tomado)

hartu ditut
(los he cogido / los he tomado)
...

hartzen dut
(lo suelo coger / lo suelo tomar)

 hartzen ditut
(los suelo coger / los suelo tomar)
...

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE