ETXEAN
9
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 

escuchar lección

imprimir ficha
 
Hiztegia/Vocabulario

arin-arin. muy rapidamente
batzuetan. a veces
bazkaldu, bazkaltzen, bazkalduko. comer al mediod’a
bestela. si no, de lo contrario
bezero. cliente
bulego. oficina
busti-bustita. completamente mojado/a
denean. cuando es, cuando hace
egunero. todos los d’as
eguraldi. tiempo (atmosfˇrico)
gero. despuˇs
gosaldu, gosaltzen, gosalduko. desayunar
hasi, hasten,hasiko. empezar
hurbil. cerca
itzuli, itzultzen, itzuliko. volver
jaiki, jaikitzen, jaikiko. levantarse
oinez. andando, a pie
txar. malo/a

 

Orain bete hutsuneak Imanolen Kontakizunean.
Ahora completa los espacios en el relato de Inmanol

(...) Bederatzietan (hasi)........naiz lanean, eta (13:30)ordu bat eta erdietan (itzuli)......... naiz etxera. Irunerekin (bazkaldu)...................dut.

Bazkaldu eta gero, berriro (joan)............ naiz bulegora. Hiru eta erdietatik sei eta erdietara (egin).......dut lan arratsaldez; bulegoan bertan (egon)................naiz, eta batzuetan, bezeroekin (hitz egin)...............dut kanpoan.

Gauean etxera itzuli eta denok (afaldu) ........ dugu elkarrekin.

 
Gramatika

Egunero/...
(ni) jaikitzen naiz
(ni) joaten naiz
...

(nik) hartzen dut
(nik) gosaltzen dut
...


Aurrekoarren erantzunak/ Respuestas de la ficha anterior

1.d
2.a
3.b
4.c

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE