FAMILIA
4
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

Jarri 'egia' ala 'gezurra' den
Señala si es verdadero o falso

0. Amaia eta Igor lankideak dira. (Egia)
1. Amaiak Igorrekin egiten du lan. (............) 2. Amaia eta Imanol ez dira merkealdira joan. (............)
3. Igor merkealdira joan da. (............)
4. Amaiak eta Imanolek ez dute asko gastatu. (............)

Hiztegia/ Vocabulario
…ala? ¿Acaso…?
…ere… . también…
asko. mucho/a
baina. pero
baita ederto gastatu ere! ¡Y también hemos gastado!
berri. nuevo/a
ederto. mucho; muy bien
erosi dugu. hemos comprado
etorri zarete. habéis venido
gutxi. poco/a
joan da. ha ido
lankide. compañero/a de trabajo
merkealdi : beherapenak. rebajas
urte askotarako! ¡por muchos años!
zer edo zer. algo
Gramatika

NOREKIN (con quién)
Amaiarekin
Imanolekin
...
nirekin
gurekin
...

IBILI (1. Andar) (2. Estar haciendo algo)
ni nabil
hura dabil
...

 
Aurrekoaren erantzunak/
Respuestas de la ficha anterior

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE