FAMILIA
2
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
escuchar lección imprimir ficha
 

Erantzun galdera hauei /
Responde a las siguientes preguntas


1.0 Nortzuk dira Imanolen gurasoak?
Imanolen gurasoak Juan eta Tere dira.

1.1 Nongoak dira ?

-------------------------------------------

1.2 Non bizi dira ?

-------------------------------------------

1.3 Jubilatuta daude?

-------------------------------------------

1.4 Nor da futbolzalea?

-------------------------------------------

1.5 Nor da zinemazalea?

-------------------------------------------

...eta zu irakurle, futbolzalea zara?


-------------------------------------------

 

 

Hiztegia/ Vocabulario

aitite-amamak. abuelos, abuelo(s) y abuela(s)
emazte. esposa
futbolzale. aficionado/a al futbol
gurasoak. padres (padre y madre)
hona hemen. he aquí
jubilatuta. estar jubilado/a
neba. hermano (de chica)
nortzuk? ¿quiénes?
zinemazale. aficionado/a al cine

 

Begiratu 1.eta2. fitxei eta osatu familiaren zuhaitza.
Observa las fichas 1 y 2, y completa el árbol familiar.

Gramatika

NOR? (quién)
alaba
semea
...
aitite-amamak
gurasoak

NOREN? ( de quién)
Aitorren
Imanolen
Iruneren
...

NON? ( dónde)
Bilbon
Zabalburun
...

IZAN ( ser)
ni naiz (soy yo)
hura da (el/ella es)
gu gara (nosotros/as somos)
Haiek dira (ellos/ellas son)
...

BIZI (IZAN) (vivir)
bizi da (vive)
bizi gara (vivimos)
bizi dira (viven)
...

EGON (estar)
...
...

...
daude(ellos/ellas están)

 

 

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE