GASTEIZEN
98
  FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
 
imprimir ficha
 
Aurreko fitxaren erantzunak
1. hasten da
2. joaten da
3. sartu zuen
4. joan zen
5. deitzen diote

Gramatika

NONDIK? (¿desde dónde?, ¿por dónde?)

hemendik (por aqu)
hortik (por ahí)
handik (por all)

kale honetatik (por esta calle)
kale horretatik (por esa calle)
kale hartatik (por aquella calle)
kale hauetatik (por estas calles)
kale horietatik (por esas calles)
kale haietatik (por aquellas calles)


NOR

 

NOR - NORK

naiz / nintzen
da / zen
gara / ginen
zara / zinen
zarete / zineten
dira / ziren

dut, ditut / nuen, nituen
du, ditu / zuen, zituen
dugu, ditugu / genuen, genituen
duzu, dituzu / zenuen, zenituen
duzue, dituzue / zenuten, zenituzten
dute, dituzte / zuten, zituztenjoan da (ha ido)
joan zen (fue)

hautatu dute (han elegido)
hautatu zuten (eligieron)

doa (va)

joaten da (suele ir)
joaten zen (solía ir)

hautatzen dute (suelen elegir)
hautatzen zuten (solían elegir)

joango da (irá)

hautatuko dute (elegirán)


(NOLA?)
(NOLAKOA(K)?)
(ZENBAT?)
(ZENBAT?)

...... ...... baino
...... ...... baino
...... ...... baino (...)
...... ...... baino (...)
-ago
-agoa(k)
gehiago
gutxiago
(....más .... que ....)
(....más .... que ....)
(....más (...) .... que ....)
(....menos (...) .... que ....)

Ni gaur atzo baino nekatuago nago. (Yo hoy estoy más cansada que ayer)
Gu gaur atzo baino nekatuago gaude. (Nosotras hoy estamos más cansadas que ayer)
...
Ni zu baino gazteagoa naiz. (Yo soy más joven que t)
Gu zuek baino gazteagoak gara. (Nosotras somos más jovenes que vosotras)
...
Nik zuk baino urte gehiago ditut. (Yo tengo más años que tú)
Guk zuek baino urte gutxiago ditugu. (Nosotras tenemos menos años que vosotras)
...


........................... ba-
..................... ez ba-
............... -t(z)en ba
......... -t(z)en ez ba

, ............. (Si ..............)
, ............. (Si no..............)
, ............. (Si ..............)
, ............. (Si no .............)


Igandean eguraldia ona bada, oinez joango gara Estibalizera.
(Si el domingo hace buen tiempo, iremos andando a Estibaliz)
Igandean eguraldia ona ez bada, autoz joango gara Estibalizera.
(Si el domingo no hace buen tiempo, iremos en coche a Estibaliz)

Amama Otazura autoz eramaten badute, handik oinez joango da.
(Si llevan a amama a Otazu en coche, irá andando desde all)

Amama Otazura autoz eramaten ez badute, asko nekatuko da.
(Si no llevan a amama a Otazu en coche, se cansará mucho)

 

FICHA ANTERIOR SIGUIENTE FICHA
VOLVER AL ÍNDICE